Onderzoek toepasbaarheid Japanse aardbevingsveilige techniek in Groningen

Is een houtskeletbouw systeem dat in Japan al jarenlang wordt gebruikt bij aardbevingsveilig bouwen toepasbaar voor nieuwbouw in de provincie Groningen?

Deze vraag zien de NAM | Economic Board Groningen | EPI Kenniscentrum en Gemeente Loppersum graag beantwoord. De toezegging tot ondersteuning van dit onderzoek volgt na een succesvolle aanvraag onder de lopende Nieuwbouw-Innovatieregeling door REFHOS, een nieuwe speler in de Nederlandse markt. De eindpresentatie voor de jury en de toekenning vond plaats op 24 juni in Middelstum.

Over het houtskeletbouw systeem

Het SUTEKI Wood System wordt in Japan al vele jaren succesvol ingezet in gebieden met een hoog aardbevingsgevaar. Duizenden huizen zijn met het systeem gerealiseerd, in allerlei verschillende seismische situaties. Onderzoek naar de toepasbaarheid in Groningen is noodzakelijk omdat de Groningse seismische situatie, de zogenaamde geïnduceerde aardbeving, een heel specifieke is. Belangrijkste onderzoekscriteria zijn de seismologische veiligheid (tegen instorten) en duurzaamheid (schadevrij) van dit innovatieve houtskeletbouwsysteem. In Nederland wordt het SUTEKI Wood System vertegenwoordigd door REFHOS.

De uitvoering van het onderzoek

Voor de uitvoering van het onderzoek zal een combinatie van bedrijven samenwerken. Penvoerder is REFHOS, ondersteund door De Ontwerpdivisie (Architect), ABT Wassenaar (Seismisch Advies), Adviesbureau Luning (houtskeletbouw constructeur en adviseur) en SUTEKI Europe. Het onderzoek zal uitwijzen of het systeem op korte termijn toegepast kan worden bij Groningse nieuwbouw, in nauwe samenwerking met lokale kennis, montage -en productie partners.

Lees ook dit artikel op DeArchitect