Herontwikkeling oude Tivoli in gang gezet

Onderstaande bericht valt te lezen op DUIC.

Het oude pand van Tivoli aan de Oudegracht krijgt een nieuwe bestemming. De gemeente start met het wijzigen van het bestemmingsplan. Het startdocument dat hiervoor vandaag in gang is gezet gaat het onder meer mogelijk maken dat er woningen, hotel-, wellness- en horecavoorzieningen in het oude poppodium mogelijk worden.

Voorop staat dat het historische kloostercomplex in de toekomst voor de stad behouden blijft en een duurzame bestemming krijgt. Belangrijk uitgangspunt is dat het publiek toegankelijk blijft en zoveel mogelijk in oude luister wordt hersteld.

De genoemde functies sluiten voor een groot deel aan bij de uitkomsten van de prijsvraag van de Vereniging Oud Utrecht, een stadsgesprek over dit onderwerp en de planvoorstellen van vele initiatiefnemers.

De toekomstige functies van de vier monumentale panden worden zo breed mogelijk bestemd om ruimte te bieden aan vernieuwende initiatieven die elkaar versterken. Nu het college akkoord is met het startdocument, begint de procedure om het huidige bestemmingsplan te wijzigen. De bestemmingsplanwijzigingsprocedure duurt ongeveer 9 maanden. Als dit is gebeurd start de aanbesteding.

Concreet houdt dit in dat het plan dat Daan Briedé van Domstad Architectuur en Wouter van Riet Paap van De Ontwerpdivisie samen maakten steeds haalbaarder wordt.