“Een onschuldige bloemkoolwijk, meedogenloos doorkliefd door een nieuwe as”

Met de prijsvraag Who Cares werd gezocht naar innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. Of zoals Rijksbouwmeester Floris Alkemade zei: “Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben levert een betere stad op voor iedereen”

De Ontwerpdivisie heeft meegedaan met een ambitieuze en ingrijpende visie op Almere Haven: Door een nieuwe as aan te leggen, dwars door de bestaande bloemkoolstructuur, wordt een verbinding gelegd met Almere Stadshart. Visueel en fysiek. Door langs deze as te verdichten ontstaat (financiële en fysieke) ruimte voor nieuwe (zorg)voorzieningen. De wijk wordt interessant gemaakt voor nieuwe groepen en aangesloten op de ontwikkelingen welke rond Almere plaatsvinden. Klik hier voor de inzending.

Onze inzending was misschien een beetje al te ambitieus, maar volgens ons begint het met groot denken. De Rijksbouwmeester verwoorde het als volgt: “Een onschuldige bloemkoolwijk, meedogenloos doorkliefd door een nieuwe as” 

Wij wensen de winnende inzenders veel succes in de tweede ronde.